לא מחובר
לחצו להתחברות
1 מקומות שראיתי
1 מקומות שאהבתי
0 ההזמנות שלי


תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט בורדו1.מידע כללי

1.1.אתר "בורדו" (להלן "האתר"), בבעלות חברת א. ב. ב. יזמות ופרסום בע"מ (להלן "החברה"), הינו פורטל נופש מסחרי, המתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות בישראל. האתר מפרסם תכנים ומידע עבור מתחמי נופש יוקרתיים: צימרים, וילות ומלונות בוטיק, וכמו כן מידע נוסף עבור נופש בישראל: מסעדות, מרכזי ספא, אתרי תיירות וכו' .

1.2.אתר בורדו מספק פלטפורמה נוחה ונגישה המאפשרת הזמנת יחידות אירוח באמצעות התקשרות טלפונית בין המשתמש באתר ובין ספק השירות (המארח) ו/או באמצעות הזמנת שירות/מוצר בעזרת מערכת מקוונת "און ליין" הפועלת באתר.

1.3.האתר מפעיל מועדון חברים אקטיבי המאפשר מגוון פעילויות מיוחדות למנויים (לרבות כתיבת חוות דעת אודות מתחמי האירוח) ומציע מבחר מבצעים והנחות אטרקטיביים לחברי המועדון. בעת ההרשמה למועדון, הגולש ימסור פרטי התקשרות ופרטים נוספים, במידה שיבחר בכך, לצורך קבלת ניוזלטר מערכת האתר.

1.4.צוין בזאת, כי אין המשתמש באתר רשאי לעשות שימוש כלשהו בכל סוג מידע המפורסם באתר אשר נוגד את הדין ו/או את זכויותיו של האתר ו/של צד ג' כלשהו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת האתר, מראש ובכתב.

1.5.השימוש באתר ובמידע המפורסם בו (גלישה, דפדוף, הזמנת שירות, רכישת מוצר תיירות וכו') מיועד למשתמשים מעל גיל 18 , בעליי כשרות משפטית ומחייב הסכמה מלאה לתנאי התקנון.

2.פרסום מידע באתר והגבלת אחריות

2.1.החברה עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח חווית אירוח איכותית במתחמי הנופש המפורסמים באתר. כל מידע המתפרסם בו עובר תהליך בדיקה ועדכון מעת לעת. ואולם, החברה אינה נושאת באחריות משפטית כלשהי על טעויות בהצגת המידע ו/או על אי שביעות רצון הלקוח בעקבות חווית אירוח לא מספקת במתחמי נופש המפורסמים באתר.

בעת ביצוע הזמנה, מומלץ לוודא את המחירים והתנאים העדכניים של השירותים שברצונכם לרכוש.

2.2.משתמש באתר מיודע בזאת, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי על כל תקלה, וירוס, כשלים טכניים ו/או כל שינוי זמני או קבוע בפעילות האתר.

2.3.החברה אינה אחרית על תוכן ההודעות וחוות הדעת המתפרסמות באתר על ידי הגולשים. על כן, החברה לא תישא באחריות משפטית כלשהי בעקבות הנזק הנגרם לספק השירות ו/או למשתמש באתר על ידי פרסום תוכן זה. כמו כן, החברה רשאית לא לפרסם הודעה / חוות דעת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה.

2.4.למען הסר ספק, השירות המפורסם באתר ניתן לשינוי בכל עת (למעט אחר ביצוע ההזמנה) ובכללו השירותים  ותנאי האירוח, לרבות את המחירים ואת תנאי התשלום.

2.5.המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לאתר, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הנו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

2.6.החברה שומרת על זכותה לשנות את ההוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.

2.7.האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

2.8.למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

3.מדיניות הזמנת און ליין

3.1.גולש רשאי לבצע פעולות הזמנת האירוח "און ליין" באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות /דרכון, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

3.2.הפעולה מבוצעת על ידי המזמין באתר מהווה את הסכמתו לתנאי האתר. הזמנת האירוח נעשית בכפוף לזמינותן של יחידות האירוח ובכפוף למידע המפורסם באתר.

3.3.הזמנת האירוח מתבצעת על ידי האתר מאת ספקי האירוח (המארחים) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה.

3.4.בעת ביצוע ההזמנה באמצעות מערכת הזמנות און ליין הפועלת באתר, המידע הרלוונטי לעסקה יועבר לספק השירות ויאושר על ידו.

3.5.העסקה תושלם רק לאחר קבלת ההודעה המאשרת את ביצוע ההזמנה.

3.6.עם השלמת ביצוע ההזמנה, יישלח לכתובת אימייל הפרטית של המזמין טופס ההזמנה, אשר יכלול פרטי מתחם האירוח המוזמן, תאריכי ההזמנה ופירוט מדיניות הביטולים (דמי ביטול) של ספק השירות.

3.7.החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת האתר, אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי השירות, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

3.8.במקרים אלו שלא סופק השרות שהלקוח הזמין, ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק ולחברה אין אחריות ושליטה בנושא.

4.מדיניות ביטול ההזמנה

4.1.ספקי שירות מסוימים גובים מהמזמין תשלום מקדמה ו/או פרטי אשראי לבטחון.

4.2.ביטול ההזמנה יבוצע בכפוף למדיניות הביטולים של כל מתחם אירוח לגופו. אין החברה אחראית ו/או קובעת את מדיניות הביטולים עבור ספקי השירות.

4.3.בעת ביטול ההזמנה ייגבו דמי ביטול בכפוף למדיניות הביטולים של מתחם האירוח המוזמן, אלא אם כן הספק אינו גובה דמי ביטול.

4.4.במקרה של אי-הופעה במקום האירוח במועד תחילת השירות שהוזמן ונרכש ללא הודעה מראש, יחויב המזמין במלוא עלות השירות.

4.5. מדיניות ביטול עסקה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן(תשמ"א- 1981) בסעיף 14 ג' וזו לשונו: בעסקת מכר מרחוק רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשייתה, או קבלת מסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.  כמו"כ, ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.

4.6.דמי ביטול-אם ביטל הצרכן את עסקת המכר מרחוק בתוך המועד של 14 יום ועמד בתנאי הביטול, ישלם דמי ביטול של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. במידה והוזמנו מס' חדרים במתחם האירוח, דמי הביטול יחושבו עבור כל חדר בנפרד.

4.7.ביטול או שינוי העסקה מתבצע ישירות דרך בעלי הצימרים ולא דרך אתר "בורדו" אשר הינו פלטפורמה בלבד ואינו צד בעסקה.


5.מדיניות המחירים

5.1.המחירים באתר כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק.

5.2.החברה עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. על כך, יפרסם האתר מבצעים כלליים ומבצעים מיוחדים למנויים במועדון החברים עבור מתחמים מסוימים ובתאריכים מסוימים.

6.אבטחה ופרטיות

6.1.האתר מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות לשם הגנה על פרטיות הגולש / הלקוח ועל-מנת להבטיח בטחון מלא בעת רכישת השירותים.

     7.המידע שאתם מוסרים לנו, חסוי ובטוח עמנו.


     8.אתר בורדו מאובטח על פי התקן המקובל של פרוטוקול ( SSL (Secured Sockets Layer. זהו פרוטוקול להצפנת מידע באינטרנט המבטיח חיסיון על הנתונים הנשלחים מהמחשב שלכם לאתר שלנו.


     9.המידע הנמסר הינו למימוש מטרתכם בלבד.


    10.אנו מתחייבים כי כל המידע האישי הנמסר על ידכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשותיכם בלבד.


    11.לגולשים המעדיפים למסור פרטים בעל-פה פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים אחרים, ניתן לפנות למשרדי אתר בורדו ולמסור את הפרטים בטלפון או בפקס.

11.1.החברה זכאית להחליף את שיטות אבטחת המידע על-פי שיקול-דעתה, ללא הודעה מראש.

11.2.החברה מתחייבת שלא להעביר מיוזמתה וללא הסכמתו של המשתמש באתר את פרטיו האישיים לגורמים חיצוניים כלשהם.

7. פרטי החברה

שם החברה: א.ב.ב יזמות ופרסום בע"מ
שם מסחרי של החברה: בורדו - מתחמי אירוח יוקרתיים בישראל

513846964
ח.פ:
כתובת משרד ראשי: קניון בית אבנית, ת.ד 207, מיקוד 12101, ראש פינה
טלפון משרד: 04-6666639
100bordo@gmail.com אי-מייל:

יצירת קשר עם אתר בורדו
Language
נגישות
מועדפים שלי
צפיתי